Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 227 Mellersta Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
227 Mellersta Sävja 1259 24,7% 34,6% 21,8% 18,9% 8,7% 47,8% 52,2% 9,0%  
Summa 1259 24,7% 34,6% 21,8% 18,9% 8,7% 47,8% 52,2% 9,0%

http://www.val.se