Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 322 Gamla Storvreta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
322 Gamla Storvreta 763 16,1% 41,2% 21,2% 21,5% 9,0% 52,0% 48,0% 2,6%  
Summa 763 16,1% 41,2% 21,2% 21,5% 9,0% 52,0% 48,0% 2,6%

http://www.val.se