Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 325 Storvretabygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
325 Storvretabygden 770 16,1% 37,4% 26,9% 19,6% 5,7% 53,2% 46,8% 3,5%  
Summa 770 16,1% 37,4% 26,9% 19,6% 5,7% 53,2% 46,8% 3,5%

http://www.val.se