Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 326 Vattholma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
326 Vattholma 1238 14,3% 37,4% 25,9% 22,4% 7,4% 49,8% 50,2% 2,0%  
Summa 1238 14,3% 37,4% 25,9% 22,4% 7,4% 49,8% 50,2% 2,0%

http://www.val.se