Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 327 Skyttorp-Tensta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
327 Skyttorp-Tensta 1338 17,8% 34,8% 24,7% 22,7% 6,2% 51,5% 48,5% 3,4%  
Summa 1338 17,8% 34,8% 24,7% 22,7% 6,2% 51,5% 48,5% 3,4%

http://www.val.se