Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 361 Vaksala-Jälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
361 Vaksala-Jälla 903 15,6% 47,8% 21,9% 14,6% 6,5% 52,2% 47,8% 6,0%  
Summa 903 15,6% 47,8% 21,9% 14,6% 6,5% 52,2% 47,8% 6,0%

http://www.val.se