Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 363 Gåvsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
363 Gåvsta 883 15,6% 41,3% 21,3% 21,7% 7,0% 49,2% 50,8% 2,3%  
Summa 883 15,6% 41,3% 21,3% 21,7% 7,0% 49,2% 50,8% 2,3%

http://www.val.se