Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 365 Stavby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
365 Stavby 587 16,4% 35,8% 24,0% 23,9% 8,0% 50,6% 49,4% 1,5%  
Summa 587 16,4% 35,8% 24,0% 23,9% 8,0% 50,6% 49,4% 1,5%

http://www.val.se