Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 366 Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
366 Tuna 701 17,4% 28,4% 30,8% 23,4% 5,0% 52,2% 47,8% 4,1%  
Summa 701 17,4% 28,4% 30,8% 23,4% 5,0% 52,2% 47,8% 4,1%

http://www.val.se