Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 384 Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
384 Länna 685 16,9% 33,4% 28,0% 21,6% 7,0% 53,4% 46,6% 3,1%  
Summa 685 16,9% 33,4% 28,0% 21,6% 7,0% 53,4% 46,6% 3,1%

http://www.val.se