Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 385 Almunge tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
385 Almunge tätort 620 18,9% 31,8% 20,3% 29,0% 6,8% 49,0% 51,0% 2,1%  
Summa 620 18,9% 31,8% 20,3% 29,0% 6,8% 49,0% 51,0% 2,1%

http://www.val.se