Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 386 Almungebygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
386 Almungebygden 888 15,8% 32,5% 31,3% 20,4% 5,3% 52,3% 47,7% 4,7%  
Summa 888 15,8% 32,5% 31,3% 20,4% 5,3% 52,3% 47,7% 4,7%

http://www.val.se