Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 387 Faringe-Bladåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
387 Faringe-Bladåker 521 15,5% 29,8% 28,2% 26,5% 4,8% 54,1% 45,9% 5,8%  
Summa 521 15,5% 29,8% 28,2% 26,5% 4,8% 54,1% 45,9% 5,8%

http://www.val.se