Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön - Norrskedika-Valö-Forsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrskedika-Valö-Forsmark 1168 16,2% 23,6% 31,1% 29,1% 6,3% 53,1% 46,9% 2,1%  
Summa 1168 16,2% 23,6% 31,1% 29,1% 6,3% 53,1% 46,9% 2,1%

http://www.val.se