Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön - Hargshamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hargshamn 697 10,6% 21,1% 31,0% 37,3% 3,4% 54,4% 45,6% 2,3%  
Summa 697 10,6% 21,1% 31,0% 37,3% 3,4% 54,4% 45,6% 2,3%

http://www.val.se