Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön - Österbybruk, Dannemora-Film

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österbybruk, Dannemora-Film 1588 18,0% 28,5% 25,1% 28,3% 6,7% 51,6% 48,4% 4,5%  
Summa 1588 18,0% 28,5% 25,1% 28,3% 6,7% 51,6% 48,4% 4,5%

http://www.val.se