Val till kommunfullmäktige i Vingåker - Ålder och kön - Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra 1182 12,7% 27,0% 29,3% 31,0% 4,7% 51,3% 48,7% 2,1%  
Summa 1182 12,7% 27,0% 29,3% 31,0% 4,7% 51,3% 48,7% 2,1%

http://www.val.se