Val till kommunfullmäktige i Vingåker - Ålder och kön - Högsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsjö 614 12,7% 22,8% 27,4% 37,1% 5,7% 51,3% 48,7% 2,0%  
Summa 614 12,7% 22,8% 27,4% 37,1% 5,7% 51,3% 48,7% 2,0%

http://www.val.se