Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Oppeby gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oppeby gård 799 13,0% 16,8% 17,9% 52,3% 4,3% 44,1% 55,9% 3,8%  
Summa 799 13,0% 16,8% 17,9% 52,3% 4,3% 44,1% 55,9% 3,8%

http://www.val.se