Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Arnö Herrhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arnö Herrhagen 1822 18,6% 41,9% 22,5% 17,0% 7,2% 48,6% 51,4% 6,6%  
Summa 1822 18,6% 41,9% 22,5% 17,0% 7,2% 48,6% 51,4% 6,6%

http://www.val.se