Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öster 1911 22,3% 24,4% 23,6% 29,7% 5,4% 45,5% 54,5% 3,3%  
Summa 1911 22,3% 24,4% 23,6% 29,7% 5,4% 45,5% 54,5% 3,3%

http://www.val.se