Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Östra Brandkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Brandkärr 1938 24,5% 30,9% 20,4% 24,2% 7,8% 47,3% 52,7% 16,4%  
Summa 1938 24,5% 30,9% 20,4% 24,2% 7,8% 47,3% 52,7% 16,4%

http://www.val.se