Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Östra Bergen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Bergen 1423 24,4% 23,4% 21,1% 31,1% 6,3% 48,3% 51,7% 2,4%  
Summa 1423 24,4% 23,4% 21,1% 31,1% 6,3% 48,3% 51,7% 2,4%

http://www.val.se