Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Rosenkälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenkälla 1497 17,5% 26,6% 22,2% 33,7% 7,3% 46,9% 53,1% 2,6%  
Summa 1497 17,5% 26,6% 22,2% 33,7% 7,3% 46,9% 53,1% 2,6%

http://www.val.se