Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Brandholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brandholmen 1583 13,6% 23,1% 20,8% 42,4% 4,9% 45,9% 54,1% 2,5%  
Summa 1583 13,6% 23,1% 20,8% 42,4% 4,9% 45,9% 54,1% 2,5%

http://www.val.se