Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Svärta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svärta 816 13,8% 32,7% 28,6% 24,9% 5,0% 52,8% 47,2% 1,7%  
Summa 816 13,8% 32,7% 28,6% 24,9% 5,0% 52,8% 47,2% 1,7%

http://www.val.se