Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Bergshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergshammar 1036 14,9% 39,0% 22,0% 24,1% 6,4% 50,2% 49,8% 2,3%  
Summa 1036 14,9% 39,0% 22,0% 24,1% 6,4% 50,2% 49,8% 2,3%

http://www.val.se