Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Stigtomta Ytterområde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stigtomta Ytterområde 1130 13,0% 34,2% 27,5% 25,3% 4,3% 52,3% 47,7% 2,6%  
Summa 1130 13,0% 34,2% 27,5% 25,3% 4,3% 52,3% 47,7% 2,6%

http://www.val.se