Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Råby-Ripsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råby-Ripsa 515 18,3% 29,3% 27,6% 24,9% 6,4% 51,1% 48,9% 3,7%  
Summa 515 18,3% 29,3% 27,6% 24,9% 6,4% 51,1% 48,9% 3,7%

http://www.val.se