Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Runtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Runtuna 1150 13,4% 31,0% 29,7% 25,9% 4,8% 51,8% 48,2% 3,6%  
Summa 1150 13,4% 31,0% 29,7% 25,9% 4,8% 51,8% 48,2% 3,6%

http://www.val.se