Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Tystberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tystberga 1854 15,0% 26,5% 29,0% 29,4% 5,4% 52,3% 47,7% 4,4%  
Summa 1854 15,0% 26,5% 29,0% 29,4% 5,4% 52,3% 47,7% 4,4%

http://www.val.se