Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Vrena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vrena 957 14,3% 24,1% 28,9% 32,6% 5,6% 52,8% 47,2% 4,4%  
Summa 957 14,3% 24,1% 28,9% 32,6% 5,6% 52,8% 47,2% 4,4%

http://www.val.se