Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Gamla Vattentornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Vattentornet 1164 28,7% 29,2% 19,5% 22,6% 6,7% 48,0% 52,0% 8,2%  
Summa 1164 28,7% 29,2% 19,5% 22,6% 6,7% 48,0% 52,0% 8,2%

http://www.val.se