Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Stadsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsparken 1497 21,2% 23,2% 20,4% 35,1% 4,9% 44,8% 55,2% 4,5%  
Summa 1497 21,2% 23,2% 20,4% 35,1% 4,9% 44,8% 55,2% 4,5%

http://www.val.se