Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Lindhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindhaga 1418 12,7% 39,5% 23,8% 24,0% 6,4% 49,9% 50,1% 3,0%  
Summa 1418 12,7% 39,5% 23,8% 24,0% 6,4% 49,9% 50,1% 3,0%

http://www.val.se