Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Slagsta-Måsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slagsta-Måsta 1302 19,8% 32,0% 21,8% 26,4% 6,3% 49,8% 50,2% 6,9%  
Summa 1302 19,8% 32,0% 21,8% 26,4% 6,3% 49,8% 50,2% 6,9%

http://www.val.se