Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Skiftinge Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skiftinge Södra 1131 21,5% 36,3% 23,5% 18,7% 8,1% 50,9% 49,1% 14,3%  
Summa 1131 21,5% 36,3% 23,5% 18,7% 8,1% 50,9% 49,1% 14,3%

http://www.val.se