Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Söderängsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderängsparken 1308 23,2% 30,0% 21,9% 24,9% 5,0% 45,8% 54,2% 3,6%  
Summa 1308 23,2% 30,0% 21,9% 24,9% 5,0% 45,8% 54,2% 3,6%

http://www.val.se