Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Viptorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viptorp 1490 23,9% 29,2% 20,7% 26,2% 7,8% 50,8% 49,2% 10,8%  
Summa 1490 23,9% 29,2% 20,7% 26,2% 7,8% 50,8% 49,2% 10,8%

http://www.val.se