Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Odlaren-Hagnesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Odlaren-Hagnesta 1080 12,3% 33,3% 28,8% 25,6% 5,9% 51,0% 49,0% 3,2%  
Summa 1080 12,3% 33,3% 28,8% 25,6% 5,9% 51,0% 49,0% 3,2%

http://www.val.se