Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Rådhustorget-Mälarbaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådhustorget-Mälarbaden 1880 11,8% 33,5% 26,8% 28,0% 4,9% 52,2% 47,8% 4,6%  
Summa 1880 11,8% 33,5% 26,8% 28,0% 4,9% 52,2% 47,8% 4,6%

http://www.val.se