Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Holmberget-Mälby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmberget-Mälby 1553 16,3% 29,3% 23,1% 31,4% 5,0% 51,8% 48,2% 8,7%  
Summa 1553 16,3% 29,3% 23,1% 31,4% 5,0% 51,8% 48,2% 8,7%

http://www.val.se