Val till kommunfullmäktige i Aneby - Ålder och kön - Aneby Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Södra 1785 19,3% 26,2% 20,6% 33,9% 6,0% 49,2% 50,8% 2,9%  
Summa 1785 19,3% 26,2% 20,6% 33,9% 6,0% 49,2% 50,8% 2,9%

http://www.val.se