Val till kommunfullmäktige i Gnosjö - Ålder och kön - Åsenhöga-Källeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsenhöga-Källeryd 1094 18,7% 27,7% 29,2% 24,4% 5,9% 52,7% 47,3% 5,8%  
Summa 1094 18,7% 27,7% 29,2% 24,4% 5,9% 52,7% 47,3% 5,8%

http://www.val.se