Val till kommunfullmäktige i Gnosjö - Ålder och kön - Kävsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävsjö 1590 17,0% 34,2% 25,9% 22,9% 6,8% 51,4% 48,6% 8,7%  
Summa 1590 17,0% 34,2% 25,9% 22,9% 6,8% 51,4% 48,6% 8,7%

http://www.val.se