Val till kommunfullmäktige i Gnosjö - Ålder och kön - Kulltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kulltorp 920 18,7% 31,3% 25,1% 24,9% 5,9% 52,4% 47,6% 5,4%  
Summa 920 18,7% 31,3% 25,1% 24,9% 5,9% 52,4% 47,6% 5,4%

http://www.val.se