Val till kommunfullmäktige i Gnosjö - Ålder och kön - Gnosjö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gnosjö Västra 1468 19,8% 32,9% 23,7% 23,6% 6,0% 50,5% 49,5% 9,8%  
Summa 1468 19,8% 32,9% 23,7% 23,6% 6,0% 50,5% 49,5% 9,8%

http://www.val.se