Val till kommunfullmäktige i Mullsjö - Ålder och kön - Mullsjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 1 1463 15,2% 29,3% 18,7% 36,8% 6,0% 49,2% 50,8% 2,6%  
Summa 1463 15,2% 29,3% 18,7% 36,8% 6,0% 49,2% 50,8% 2,6%

http://www.val.se