Val till kommunfullmäktige i Mullsjö - Ålder och kön - Mullsjö 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 4 1554 16,6% 29,3% 21,0% 33,1% 6,0% 49,7% 50,3% 3,2%  
Summa 1554 16,6% 29,3% 21,0% 33,1% 6,0% 49,7% 50,3% 3,2%

http://www.val.se