Val till kommunfullmäktige i Habo - Ålder och kön - Gunnarsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarsbo 1528 16,7% 32,9% 18,6% 31,9% 5,4% 48,9% 51,1% 2,4%  
Summa 1528 16,7% 32,9% 18,6% 31,9% 5,4% 48,9% 51,1% 2,4%

http://www.val.se